Erstatning og ansvarsbegrænsning

En eventuel erstatning er begrænset til maksimalt at udgøre varens pris. Biodane Pharma er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.